Nauczyciele stoją przed bezprecedensowymi wyzwaniami wynikającymi z nowych wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Produkty Biamp sprzyjają efektywnej nauce zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.